Umgengni við náttúruna

Stundum er sagt að við höfum jörðina að láni frá komandi kynslóðum. Þegar eitthvað er fengið að láni ber að skila því í sama ástandi, ef ekki betra.

Frá náttúrunni fáum við allt, til dæmis mat, efni í föt og efni í hús svo byrjað sé á því nauðsynlega, en halda mætti lengi áfram. Stundum er það sem við fáum frá náttúrunni notað nánast beint, svo sem fiskurinn sem veiddur er. Annað þarf að fara í gegnum langan vinnsluferil og má þar til dæmis nefna plastílát sem unnin eru úr jarðolíu. Við tölum um það sem við nýtum í og úr náttúrunni sem náttúruauðlindir. Maðurinn er hluti af náttúrunni og líkt og dýrin þurfum við að koma okkur fyrir í henni og hafa nóg að bíta og brenna.

Auðlindirnar eru ekki óþrjótandi. Ef við sóum eða spillum útilokum við möguleika fólks í framtíðinni til að njóta náttúrugæða. Sömuleiðis getur maðurinn með hegðun sinni breytt lífslíkum annarra lífvera á jörðinni.

Sjálfbærni

Markmið sjálfbærrar þróunar er að fólk leitist við að uppfylla þarfir sínar án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að gera slíkt hið sama. Sjálfbærni og þróun í átt til sjálfbærni tekur ekki einungis til náttúrugæða, heldur einnig til efnahags og þess hvernig lifað er í samfélagi við annað fólk. Fólk verður sífellt meðvitaðra um mikilvægi þess að lifa í betri sátt við umhverfið. 

>>> VÁLISTAR OG FRIÐUN SVÆÐA >>>
Náttúruvernd
Náttúruvernd og umgengni
Verkefnið tengist öllum síðunum undir Umgengni.

 • Skráið hjá ykkur dæmi um hvað þið sjálf gerið sem er umhverfisvænt? 
 • Ræðið í litlum hópum og síðan með bekknum í heild sinni, hvað hægt er að gera til að vernda náttúruna. Skráið, en skiljið eftir pláss fyrir fleiri hugmyndir sem kunna að koma fram síðar. 
  • Flokkið hugmyndirnar útfrá því hverjir ættu að framkvæma þær (d. einstaklingar, skóli, sveitarfélög, fyrirtæki, þjóðir eða mannkynið í sameiningu). 
 • Hvernig getur hugtakið sjálfbærni hjálpað til í þessum aðgerðum? 
 • Sjáið þið dæmi um slæma umgengni við náttúruna í Skagafirði? Hvað væri hægt að gera til úrbóta?
  • Vitið þið um dæmi þar sem þegar hefur verið brugðist við einhverju sem betur mátti fara? 
 • Sveitarfélagið Skagafjörður tekur við flokkuðu sorpi frá þéttbýlisstöðum. Kynnið ykkur það.
  • Á vef Flokku er því svarað af hverju er verið að flokka sorp. Lesið það! 
 • Maðurinn er hluti af náttúrunni. Hvers vegna er meðvitund um það mikilvæg? 
 • Kynnið ykkur lífverur á válista.
 • Fyrir hverju ætli svæði séu friðuð?  
 • Skoðið útbreiðslu skógarkerfils og alaskalúpínu á Íslandskortinu á Flóru Íslands vefnum
 • Af hverju er minkur veiddur? 
 • Hugsið um alls konar atvinnu og starfsemi. Er þar verið að nýta náttúruna og ef svo er, er það gert á sjálfbæran hátt eða mætti gera það á sjálfbæran hátt? 
 • Stundum er talað um að orka sem framleidd er með virkjun fallvatna sé græn orka. Hvað er átt við með því? Er það rétt?
 • Hvernig virka túrbínur í vatnsaflsvirkjunum? 
 • 80% þess rafmagns sem framleitt er á Íslandi er nýtt í stóriðju. Hvað er stóriðja?